Tjenester

Vi hjelper deg fra idé til gjennomføring

3
Arb.prosess tegning ved pc

Prosjektarbeid

Planlegging og prosjektering av belysningsanlegg er en svært viktig og omhyggelig prosess. En rekke faktorer må avdekkes gjennom en prosjektanalyse før planleggingen påbegynnes. Det handler om å avdekke byggherre og brukers egentlige behov.

Vårt mål er å skape god funksjon og visuell opplevelse i harmoni. På samme tid skal man ivareta krav til energiforbruk, drift og vedlikehold, investeringskostnader m.m. Et godt belysningsanlegg skal fungere etter intensjonen i mange år. Stokkan Lys har lang erfaring med prosjektarbeid. Vi benytter gode tradisjonelle prosjekteringsvertøy i kombinasjon med nye og utradisjonelle metoder for planlegging av belysning

Ofte vil modeller og prøvelyssetting være et viktig hjelpemiddel, som kan gi oss god indikasjon på den endelig løsning.Se våre prosjekter

4

Slik jobber vi prosess

Dagens krav til energieffektivitet gjør styring av lys til en selvfølgelig del av belysningsinstallasjonen. God utnyttelse og god lysfunksjon er også avhengig av en gjennomarbeidet plan for hvordan lyset skal styres.


Stokkan Lys har en rekke samarbeidspartnere innen styringsteknikk som kan tilby KNX, DALI, DMX Funkbus m.fl.

Vår mangeårige erfaring med styringsteknikk gir gode forutsetninger til å finne den løsning som passer nettopp ditt prosjekt.

 

Lysdesign

Det nordiske lyset er magisk. Det har stor variasjon og dynamikk gjennom døgnet og årets skifter. Vi har lange perioder hvor naturens lys gir oss energi, inspirasjon og glede - men vi har også lange perioder hvor mørket er det dominerende. Jo lenger nord man kommer, desto lenger mørketid. Når himmelen i tillegg er dekket av tunge våte skyer, kan mørket oppleves som tungt og trykkende og for mange er dette en slitsom tid.

Derfor blir det kunstige lyset svært viktig for de aller fleste av oss. Ikke bare for å kunne se og utføre arbeidsoppgaver, men også for å kunne kompensere for det som naturens lys gir oss i den lyse årstiden.

Den kunstige belysningen utgjør en viktig del av vår sansing og opplevelse. Den skaper stemning og atmosfære. Den skaper former, rom og arkitektur. "Lys er en visuell opplevelse".

For å kunne skape en god og helhetlig belysningsløsning krever det en viss grunnleggende forståelse av lysets egenskaper. Man må være bevist på at synsopplevelsen er en total opplevelse som består av en rekke faktorer. Det være seg lyskilden og dens egenskaper med hensyn til lysmengde og intensitet, fargen på lyset, og lysets evne til å gjengi farge. Hvordan lyset distribueres, altså valg av type lysteknikk og type armatur. I neste instans er det rommet og rommets flater som påvirker synsopplevelsen. Rommets beskaffenhet, størrelse, volum, materialer, farger og overflater. Det må også tas hensyn til kontraster i farge og hvithet mellom rommets overflater og elementer. Summen av dette er det vi ser, men det er ingen selvfølge av hver og en ser det samme.

 

Skal du i gang med et prosjekt?
Ta kontakt for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyttig og inspirerende informasjon fra oss. For at vi skal kunne gi deg mest mulig relevante nyhetsbrev er det fint om du forteller litt om deg selv: