Stokkan Lys logo
top

PERSONVERNERKLÆRING FOR KUNDER OG EKSTERNE RELASJONER

                                                                .                                                                                                                                               _______________

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I STOKKAN LYS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss via e-post eller annen korrespondanse, samt mottar våre nyhetsbrev vil Stokkan Lys behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos Stokkan Lys er Personvernansvarlig Per Mørkved.

 

KONTAKTINFORMASJON I STOKKAN LYS

Adresse: Mellomila 56, 7018 Trondheim
E-post: post@stokkanlys.no
Telefon: 95 85 88 00
Organisasjonsnr.: 981 254 228

 

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte personvernansvarlig Per Mørkved.
E-post: per@stokkanlys.no
Tel.: 95 85 88 00

 

1. HVORFOR SAMLER VI INN PERSONOPPLYSNINGER OG HVA SLAGS INFORMASJON SAMLER VI INN

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Vi lagrer navn, telefonnummer, e-postadresse og adresse som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å kunne gi våre kunder og relasjoner en god oppfølging.

Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

Sende ut tilbud og kommunikasjon i forbindelse med prosjekter. Vi fører register over våre kunder med informasjon om navn, yrkestittel, e-post og telefon. Dette registeret er nødvendig for å ivareta vårt ansvar og våre interesser i gjennomføringen av bedriftens arbeide.

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her [ta inn link til cookie-policy]. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

 

2. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Stokkan Lys bruker ikke databehandlere til å samle inn eller behandle personopplysninger på våre vegne.  Stokkan Lys henter informasjon om virksomheter og personer i virksomheten fra dens egne offentlige internettsider og direkte fra virksomheten eller fra deg.

Stokkan Lys bruker databehandlere til å lagre personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:
Duett AS, Elvegata 3, 2500Tynset.

ASP serverløsning med programvare knyttet til Økonomisystem og CRM system. Stokkan Lys lagrer personopplysninger om ansatte i selskap Stokkan Lys har relasjon til, samt privatpersoner som er kunde hos Stokkan Lys. Opplysningene som lagres er navn, e-post og telefonnummer. Når privatpersoner er direkte kunde hos oss lagres også informasjon om fakturaadresse og leveringsadresse.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

3. LAGRINGSTID

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

 

 

4. DINE RETTIGHETER NÅR VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER OM DEG

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte vår Personvernansvarlige eller Daglig leder skriftlig, pr. e-post eller brev. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte vår Personvernansvarlige eller daglig leder pr. e-post eller brev.

 

5. KLAGER

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

 

6. ENDRINGER

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.