Stokkan Lys logo
top
Anstatte fra Stokkan Lys i et møterom.

OM OSS

.                             _______________

Stokkan Lys er en landsdekkende totalleverandør av belysningsløsninger.

Med over 60 års erfaring i det norske markedet, er vi ledende i landet på å skape kreative lystekniske løsninger med funksjon, design, estetikk og miljø som hovedmål.

Vi dekker det profesjonelle markedets behov for innendørs og utendørs belysning. Dette ved hjelp av kvalitetsprodukter kombinert med høy kompetanse og servicegrad.

MILJØ I FOKUS

.                              ______________

 

Stokkan Lys har styringssystem som er sertifisert etter kvalitet- og miljø standardene  NS-EN ISO 9001:2015  og NS-EN ISO 14001:2015 som er internasjonalt anerkjente standarder. Vårt fokus er å levere produkter tjenester til avtalt kvalitet og til riktig tid og vi jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid i alle ledd for å gjøre dette.

Vi ønsker fremme miljøvennlige og energieffektive produkter, med liten miljøpåvirkning i deres livssyklus og vi jobber med å redusere og forebygge miljøvirkning i hele vår virksomhet.

MILJØ I FOKUS

.                              ______________

 

Stokkan Lys har styringssystem som er sertifisert etter kvalitet- og miljø standardene  NS-EN ISO 9001:2015  og NS-EN ISO 14001:2015 som er internasjonalt anerkjente standarder. Vårt fokus er å levere produkter tjenester til avtalt kvalitet og til riktig tid og vi jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid i alle ledd for å gjøre dette.

Vi ønsker fremme miljøvennlige og energieffektive produkter, med liten miljøpåvirkning i deres livssyklus og vi jobber med å redusere og forebygge miljøvirkning i hele vår virksomhet.

MILJØ I FOKUS

.                                                                                 _______________

Stokkan Lys har styringssystem som er sertifisert etter kvalitet- og miljø standardene  NS-EN ISO 9001:2015  og NS-EN ISO 14001:2015 som er internasjonalt anerkjente standarder. Vårt fokus er å levere produkter tjenester til avtalt kvalitet og til riktig tid og vi jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid i alle ledd for å gjøre dette.

Vi ønsker fremme miljøvennlige og energieffektive produkter, med liten miljøpåvirkning i deres livssyklus og vi jobber med å redusere og forebygge miljøvirkning i hele vår virksomhet.

ÅPENHETSLOVEN

.                                                          ______________

 

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

For alle virksomheter som er omfattet av loven skal det utføres aktsomhetsvurdering som redegjøres for årlig.

Ovennevnte innebærer at Stokkan Lys AS er pliktig å vurdere om det skjer brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både internt i vår virksomhet, i våre leverandørkjeder og hos øvrige forretningspartnere.

Les mer her!

ÅPENHETSLOVEN

.                              ______________

 

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

For alle virksomheter som er omfattet av loven skal det utføres aktsomhetsvurdering som redegjøres for årlig.

Ovennevnte innebærer at Stokkan Lys AS er pliktig å vurdere om det skjer brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både internt i vår virksomhet, i våre leverandørkjeder og hos øvrige forretningspartnere.

Les mer her!

SKAL DU I GANG MED ET PROSJEKT?

.                                                                                       _______________

Vi jobber med prosjekter i hele Norge og har kontor i Oslo, Trondheim, Ålesund, Harstad, Hemnesberget og Steinkjer.

Ta kontakt med ditt nærmeste kontor for bistand eller send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Kontakt oss!

SKAL DU I GANG MED ET PROSJEKT?

.                                                                                       _______________

Vi jobber med prosjekter i hele Norge og har kontor i Oslo, Trondheim, Ålesund, Harstad, Hemnesberget og Steinkjer.

Ta kontakt med ditt nærmeste kontor for bistand eller send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Kontakt oss!

SKAL DU I GANG MED ET PROSJEKT?

.                                                                                         _______________

Vi jobber med prosjekter i hele Norge og har kontor i Oslo, Trondheim, Ålesund, Harstad, Hemnesberget og Steinkjer.

Ta kontakt med ditt nærmeste kontor for bistand eller send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Kontakt oss!