Stokkan Lys logo
top

FRILUFTSSYKEHUSET

2011 ble datteren til initiativtager Håvard Hernes alvorlig syk, og familien måtte tilbringe mye tid på sykehus. Der var det få steder å trekke seg tilbake og omgås. Slik startet ideen om Friluftssykehuset.

Stiftelsen Friluftssykehuset ble etablert 2015 og er en ideell og nyskapende stiftelse som har som formål å styrke den helhetlige behandlingen av kort- og langtidssyke ved å bygge og donere arkitekttegnede hytter til sykehus. Stokkan Lys er stolt bidragsyter på belysningen til hyttene.

OPPDRAGSGIVER:   Lindal 
KATEGORI:   Bolig
BYGGEÅR:   2018
ARKITEKT:   Snøhetta
INTERIØRARKITEKT:   Snøhetta
INSTALLATØR:   Arendal EL-team AS
LYSDESIGN:   Snøhetta
FOTO:   Ivar Kvaal
PRODUSENT:   Delta Light

Hyttene plasseres på sykehusenes nære naturområder hvor pasienter og pårørende får mulighet til å komme seg ut, være i egen sone skjermet fra sykehushverdagen, og samtidig være i trygg nærhet til umiddelbar medisinsk hjelp.

Friluftssykehusene inkluderer alle sykdomsgrupper og målet er at dette blir en standard på alle norske sykehus. Prosjektet er faglig utviklet i samarbeid med Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

 

8.juni 2018 åpnet helseminister Bent Høie det første friluftssykehuset på OUS Rikshospitalet. Uken etter åpent det andre på Sørlandet Sykehus Kristiansand.

 

VISJONEN

Stiftelsen jobber for at flest mulig pasienter, pårørende, ansatte og andre brukere av sykehus får muligheten til å skape gode minner med sine nærmeste i en vanskelig hverdag. Mestringsopplevelser, trygge medmenneskelige erfaringer og naturbaserte sanseinntrykk har en dokumentert positiv innvirkning sykdomsmestringen. Man ønsker å sette fokus på dette ved å gjøre naturopplevelser tilgjengelig for alle sykdomsgrupper.

 

MÅL

Man ønsker å bedre den helhetlige behandlingen ved opphold på sykehus. Det jobbes for at dette blir en ny norsk standard på alle norske sykehus og flere helseforetak inkluderer psykisk helse og traumebehandling, og dette inspirerer langt utenfor landegrensene.

 

Det er ønske om å bygge tre nye friluftssykehus i løpet av 2019.

NATUR SOM BEHANDLINGSROM

Frilusftsykehuset er designet i samarbeid med Snøhetta. Det bygges todelte moduler og settes opp på husfabrikken hos Lindalgruppen AS. Dette gjør byggeprosessen kort da delene settes sammen direkte på tomten. Hyttene er like i formen, men plasseringen vil avgjøre hvordan opplevelsen av hyttene blir. Inngangspartiet blir tilpasset tomten, og inngangen er så stor at både rullestoler og sykehussenger kan trilles inn.

 

Utearealet belyses på utvalgte steder på bakken og trær, og er med på å skape en helhetlig naturopplevelse innvendig og utvendig.

 

Tanken er at hyttene skal fungere som behandlingsrom på dagtid, mens ettermiddager og kvelder er satt av til syke og pårørende, som selv kan booke seg inn.

 

«Dette stedet gir meg, som har vært pasient ved Rikshospitalet i 22 år, muligheten til å tenke at jeg er hjemme mellom transplantasjoner og infeksjoner. Og nå jeg var her helt alene uten barna og mann og kunne være for meg selv i naturen og bare være meg uten dårlig samvittighet for at jeg er syk og kunne koble av.»

-Trebarnsmor (44), lungetransplantert og kreftpasient

 

«Når datteren vår nå har vært på isolat i fem månederpå grunn av behandling og immunsvikt, så har det vært veldig styrkende for oss å få ha alenetid i friluftssykehuset med sønnen vår som vi ikke har hatt mulighet til å være sammen med på lenge.»

ANDRE PROSJEKTER